Stel je voor: Je meester of juf doet wel eens hier en daar een coöperatieve werkvorm of leuke actieve spelletjes. Je vind het leuk dat de lessen net lijken of je alleen maar plezier hebt, maar stiekem weet je ook wel dat je heel veel leert. Toch merk je nog wel dat kinderen soms onaardig doen tegen jou of tegen hun medeleerlingen, ook tijdens deze leuke spelletjes. In plaats van elkaar te complimenteren, willen ze zelf alleen maar ‘de beste’ zijn. Ook moet je meester of juf na iedere les of activiteit erg lang wachten tot hij weer verder kan met zijn les. En dan zelfs na lang wachten, heeft die ene klasgenoot nog steeds niet het goede schrift klaarliggen.

Het bijzondere aan dit bovenstaande voorbeeld is dat het in veel klassen herkenbaar is. En dit ligt echt niet altijd aan de leerkracht of het kind. Nee, het heeft te maken met waar de nadruk op ligt. Onderwijs waar onderling heel competitief wordt gestreden om de goedkeuring van de leerkracht, kan positieve gevolgen hebben voor de resultaten van de kinderen. Echter zal dit uiteindelijk de sfeer in de klas wel ten negatieve beïnvloeden. Ook is het onderwijs waarbij de leerkracht veel stuurt binnen het klassenmanagement erg vermoeiend en absoluut niet nodig.

De coöperatieve manier van werken gaat dieper in op het samen behalen van doelen. De hele klas werkt als een team om samen hun doelen te behalen. Dit is zowel op leerdoelen als op het klassenmanagement. Het lijdt de kinderen naar een veel effectievere manier van samenwerken waarbij elkaar complimenteren centraal staat. Ook zorgt het er voor dat de leerkracht veel taakjes uit handen kan geven omdat de kinderen zelfstandiger worden. Samen leren de kinderen zelfstandiger te worden.

Workshop 2.0

Aan de hand van mijn workshop wil ik jou en jouw hele school graag meenemen in het verdiept effectief toepassen en uitwerken van coöperatief en actief leren in de klas. En natuurlijk is coöperatief leren niet nieuw. Bijna iedere leerkracht heeft er wel eens mee gewerkt. Maar ik ben er van overtuigd dat ik jouw school de handvatten kan geven om dit op de juiste manier te implementeren in het onderwijs.

Wat kun je verwachten?
  • We gaan leren wat coöperatief leren nog meer te bieden heeft naast de didactische structuren (werkvormen);
  • We gaan actief aan de slag met verschillende manieren van teambuilding binnen de klas;
  • We gaan leren hoe je kunt zorgen dat de kinderen zelf de klas op orde houden;
  • We gaan leren hoe je kunt zorgen dat de kinderen verantwoordelijkheid nemen over hun taken;
  • We gaan leren hoe je voor een fijne sfeer binnen de klas kan zorgen met behulp van coöperatief leren;
  • We gaan samen een effectieve (samen)werkwijze bedenken die jij direct kunt toepassen in jouw klas;
  • We gaan plezier hebben!